Home2023-01-12T10:14:36+01:00

Budućnost pripada onima koji danas vide mogućnosti!

Inspirisani izvrsnošću i inovacijom

O PR ARENI

PR Arena utemeljena je kako bi ukazala na važnosti komunikacija. Proces komunikacija od tada do sada, drastično se promijenio ali važnost komunikacija ostala je ista. Nažalost, danas se malo govori o procesima upravljanja komunikacijama i važnosti koje one imaju na svakodnevni život. Upravo je to jedan od ključnih razloga za organizaciju ovakvog projekta koji okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz segmenta upravljanja komunikacijama, marketinga, prodaje, digitalnog svijeta, te na jedan poseban način povezuje studente sa istima, te im omogućava sticanje znanja i razvoj novih vještina.

Misija

ove konferencije je edukacija, povezivanje i ukazivanje na važnost komunikacijskih vještina unutar studentske zajednice, te kroz dobre primjere iz prakse i uglednih predavača pružanje podrške studentima u razvoju njihovih karijera.

Vizija

postati vodeća liderska edukacijska platforma koja okuplja studente s ciljem unaprjeđenja njihovog znanja na području upravljanja komunikacijskim vještinama.

Vijesti

Go to Top