Student Awards

Ciljevi takmičenja

Takmičenje studenata je organizovana aktivnost Udruženja Inntera, organizatora projekta PR Arena – studentska konferencija o značaju i važnosti komunikacija. U okviru projekta PR Arena, organizator je odlučio utemeljiti „Student Awards“ nagrade, koje će se dodijeliti kroz program takmičenja studenata u kreativnom pisanju. Kroz takmičenje će studenti dobiti priliku da iskažu stečena znanja, vještine, sposobnosti, sklonost i interesovanje za komunikacije.

Ciljevi takmičenja su:
Takmičenje studenata se organizuju s ciljem razvijanja potencijala, širenja i popularizacije znanja i sposobnosti studenata u kreativnom pisanju.
Takmičenjem studenata se podstiču i afirmišu najkvalitetniji rezultati postiguća studenata
Takmičenje studenata je prilika razmjene iskustava između studenata i njihovo uključenje u procese koji povećavaju učenje studenata, pripremanje studenata za cjeloživotno učenje, razvoj funkcionalne pismenosti studenata i komunikacijskih vještina, te upoznavanje i druženje studenata iz različitih fakulteta i sredina.

Takmičenje se organizuje na način da svaki student mora da prijavi svoje učešće putem web stranice www.prarena.ba ostavi svoje kontakt podatke, te će od organizatora dobiti na mail temu o kojoj će pisati. Imat će 7 dana roka da dostavi na e-mail napisan članak koji će potom rangirati komisija Student Awards-a.

Organizator takmičenja imenuje takmičarsku komisiju. Takmičarsku komisiju čine najmanje tri člana, koja su stručno osposobljena za pregled i ocjenu takmičarskih radova. Zadaci takmičarske komisije su:
a) staranje o tajnosti takmičarskih zadataka do početka takmičenja,
b) pregled i ispravljanje takmičarskih zadataka, odnosno ocjenjivanje i mjerenje postignuća takmičara,
c) staranje o tajnosti rezultata takmičara do objave rang liste rezultata,
d) obavljanje i drugih poslova utvrđenih propozicijama takmičenja.
Za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na takmičenju studenata – Student Awards koje organizuje Udruženje Inntera se dodjeljuje diploma koju propisuje i uručuje organizator takmičenja.

Za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto se također dodjeluju sljedeće nagrade:
Za osvojeno prvo mjesto studentu će se omogućiti plaćena praksa u trajanju od 3 mjeseca u nekoj od bh.kompanija
Za osvojeno drugo mjesto studentu će biti uručena i finansijska nagrada
Za osvojeno treće mjesto studentu će biti uručen nagrada u vidu IT opreme koja mu može pomoći u daljem radu.

PRAVILA I PROPOZICIJE TAKMIČENJA

*Konkurs za prijave je otvoren od 16.01.2023.  do 26.01.2023.

*Radove slati isključivo emailom na: prarena2022@gmail.com do gore navedenog roka. Sve kasnije poslane prijave neće biti uzete u obzir. 

*Tri najbolja rada će odabrati stručna komisija Student Awards u čijem sastavu su: 

Dr.Emir Kurtić, Ekonomski Fakultet Sarajevo, 

Nađa Lutvikadić, Rukovodilac Sektora za upravljanje promocijom BH Telecoma, 

* Dobitnici nagrada biti će poznati najmanje sedam dana prije samog događaja, a nagrade i plakete određene u skladu sa pravilnikom takmičenja  će biti uručene 10.02.2023. tokom samog događaja PR Arena.

Pravila/Propozicije pisanja

  • Forma teksta – blog  do 1000 riječi. (kratke mini priče) 
  • Tema – slobodni izbor, s tim da prilikom odabira posebna pažnja i fokus bude na inovativnosti i kreativnosti teme, te jasan odabir ciljne skupine kojoj se obraćate i pišete. 
  • Tekst treba da sadrži: inovativan, jasan i koncizan naslov, konkretan uvod, sadržaj sa jasno obrađenom temom svoje priče i zaključak. 
  • Tekst treba da sadrži prateću/naslovnu  sliku koja će asocirati na obrađenu temu,  biti relevantna za odabranu temu (formata 16:9).
  • Pozeljno da tekst sadrži i edukativnu crtu. 
  • Tekst mora da ima preglednost, da je čitljiv i da nosi jasnu poruku. 

Napomena za studente / takmičare: ‘Prilikom pisanja bloga imajte u vidu da vas tekst treba da je uvjerljiv, koristan i zabavan i naravno relevantan za ciljnu skupinu kojoj se obraćate.’ 

Želimo vam sretan rad! 

Organizator takmičenja Student Awards

Udruženje Inntera