Prijave za studente u nastavku

Vrijeme održavanja konferencije: 10.02.2023. od 09:00h do 17:30h