Važnost društvene odgovornosti

2022-12-02T12:53:57+01:00

Društvena odgovornost je etička teorija u kojoj su pojedinci odgovorni za ispunjavanje svoje građanske dužnosti, a postupci pojedinca moraju koristiti cijelom društvu. Na taj način mora postojati ravnoteža između ekonomskog rasta i dobrobiti društva i životne sredine. Ako se ova ravnoteža održava, onda se ostvaruje društvena odgovornost. Teorija društvene odgovornosti [...]